Rani Radovi

Ovaj skup video snimaka su snimci koji su rađeni mnogo davno pre nego što je postojala ikakva ideja o serijalu Igre iz davnina ili Paradajzcity Dub. Ovo ovde nisu jedini video snimci koje smo radili, mada ako kojim slučajem isplivaju, biće dodati u ovu listu, a ako ne, zauvek će ostati zaboravljeni u vremenu.

Ova era snimanja je bila mnogo spontana, sa malo iskustva u radu sa editovanjem video materiala i osmišljanjem neke konzistantne priče, a i oprema za snimanje nije bila na zavidnom nivou. Mada je ovo zanimljiv deo naše istorije i pokazuje koliko smo napredovali od tad.