Akcione igre

Akcijski žanr uključuje bilo koju igru u kojoj igrač savladava izazove fizičkim sredstvima kao što su precizan cilj i brzo vreme odziva. Akcijske igre mogu ponekad sadržati i druge izazove poput trka, slagalica ili sakupljanja predmeta, ali nisu najvažnije za žanr. Igrači se takođe mogu susresti sa taktičkim izazovima i istraživačkim izazovima, ali ove igre pre svega zahtevaju veliku brzinu reakcije i dobru koordinaciju ruku i očiju. Igrač je često pod vremenskim pritiskom, a nema dovoljno vremena za složeno strateško planiranje. Generalno, brže akcione igre su izazovnije. Akcijske igre ponekad uključuju rešavanje zagonetki, ali obično su prilično jednostavne jer je igrač pod ogromnim vremenskim pritiskom. 

Platformeri

Mehanika ovih igara se zasniva najviše na skakanju i penjanju kako bi se savladale prepreke u okruženju. U ovim igrama protagonisa može da skače višestruko višlje od svoje visine, često ima kontrolu dok je u vazduhu i veoma često se krše zakoni fizike. Neprijatelji u ovim igrama nisu prevelik izazov protagonisti, a u nekim slučajevima ih u opšte nema. Platformeri su se razvijali vremenom i prvobitno su staze u tim igrama bile statičke, tačnije se ekran nije pomerao(Single-screen), zatim su se staze bočno pomerale po ekranu(side-scrolling), da bi se platformeri preselili iz 2D u 3D okruženje.

Neke od poznatijih igara iz ovog žanra: Donkey Kong, Popey, Super Mario Bros., Super Mario 64...

Platformeri mogu još dodatno da se podele na:

Logički platformeri

Logički platformeri koriste osnovnu mehaniku i način kretanja protagoniste kroz svet kao drugi platformeri, ali umesto brzih refleksa koji su karakteristični kod akcionih igara, igrači moraju logički da rešavaju zagonetke i slagalice u igri. Jedna od karakteristika koja deli ovaj žanr od ostali platformera je to što igrači ne mogu da umru u igri i imaju beskonačno vremena da reše sve zagonetke.

Neke od poznatijih igara iz ovog žanra: Door Door, Wario Land II, Portal...

Sinematik Platformeri

Ovaj podžanr se razlikuje od ostalih platformera po veoma realnoj fizici i prilično detaljnim animacijama. U ovim igrama kretanje je veoma fluidno i prirodno i protagonista se kreće i ponaša kao i svako drugo ljudsko biće. Animacije u ovim igrama su često pravljene rotoskopijom, tehnike precrtavanja svakog frejma sa video snimka na papir i na taj način se dobijala realna animacija. Prepreke su takve da bi svako ljudsko biće mogao da ih pređe, ali su istovremeno bile veoma opasne, da bi se dobio pojam da igrač ipak nije svemoguć i da je lako ranjiv.

Neke od poznatijih igara iz ovog žanra: Prince of Persia, Another World, Oddworld: Abe's Oddysee, Limbo...

Lavirint

Pod lavirint (eng. Maze) se podrazumevaju sve igre čij izgled mape je baziran na lavirintu. Ove igre su najčešće iz ptičije perspektive i igrači imaju zadatak ili da nađu izlaz ili da očiste tablu, ili nešto treće. Postoje i igre koje su iz prvog lica gde se igrači kreću kroz lavirint, i teško ih je bilo razikovati od FPS igara, jer je jedina razlika bila u tome da li imate oružije u rukama ili ne. Može se reći da su FPS igre nastavile da se razvijaju svojim putem, a lavirint iz prvog lica je izumreo kao žanr.

Neke od poznatijih igara iz ovog žanra: Zzyzzyxx, Pck-Man, Bomberman, Pix the Cat...


Pucačine

Pucačine su podžanr akcionih igara i često su brze i zasnovane su na brzim odlukama i refleksima igrača. Jedna od glavnih stvari koju sve pucačine imaju su vatrena oružija ili druga oružija dalekog dometa. U nekim pucačinama, igrači moraju da vode računa i o municiji, a često mogu da pokupe i nadograde postojeća oružja drugim i/ili jačim. Takođe često igrači mogu da pokupe i druge stvari koje pomažu igraču u napadu ili odbrani od horde neprijatelja.

Vertikalne pucačine

Vertikalne pucačine su, možda, najstariji oblik pucačina gde je igrač stacioniran na dnu ekrana, a neprijatelji dolaze sa vrha ekrana. Ove igre su, po pravilu, iz ptičije perspektive i najčešće igrači upravljaju neku vrstu letelice koja se konstantno kreće. Pucanje je skoro uvek zaključano po vertikali, a mape su takođe pravljene da se vertikalno protežu, odnosno da je smer kretanja prema gore.

Neke od poznatijih igara iz ovog žanra: Space Invaders, Galaxsian, 1942, Gun Nuc...

Horizontalne pucačine

Kod horizontalnih pucačina igrač gleda svet sa bočne strane koji se proteže po horizontali i u nekim slučajevima je i pucanje isto zaključano horizontalno. Postoje dva glavna stila igara u ovom podžanru gde igrač upravlja neku letelicu koja konstantno ide u jednom pravcu ili gde igrač ima punu kontrolu kretanja i pucanja nad protagonistom. Ovaj drugi stil se nekada klasifikuje kao poseban podžanr platformskih pucačina, gde igrači pored pucanja moraju da vode računa i o okruženju, da preskaču prepreke i provalije.

Neke od poznatijih igara iz ovog žanra: Gradius, Contra, Life Force, Metal Slug...

Pucačina odozgo

U pucačinama odozgo, kamera je najčešće iz ptičije perspektive ili u izometriji, a igrači se mogu kretat na koju god stranu hoće. U ovom podžanru, igrači više mogu da istražuju svoje okruženje, ali i dalje je akcenat na pucačini.

Neke od poznatijih igara iz ovog žanra: Battle City, Jurassic Park, Alien Shooter, Crimsonland...

Streljana

Ove igre su karakteristične po tome što igrači iz prvog lica nišane i pucaju objekte na ekranu i nemaju slobodu kretanja ili je kretanje izuzetno ograničeno. Često se u ovakvim igrama koriste periferni uređaji, kao što je svetlosni pištolj ili se nišan kontroliše uz pomoć miša ili analognog džojstika.

Neke od poznatijih igara iz ovog žanra: Duck Hunt, Wild Gunman, Virtual Cop, Moorhuhn...

Pucačine iz prvog lica (FPS)

FPS (eng. First-person shooter) je podžanr gde igrači vide svet iz perspektive protagoniste, odnosno iz prvog lica i imaju punu kontrolu nad kretanjem. Ove igre su smeštene u 2,5D ili 3D svetu, a neprijatelji su neretko na različitim elevacijama.

Neke od poznatijih igara iz ovog žanra: Wolfenstein, Doom, Quake, Unreal, Half-life...

Pucačine iz trećeg lica

Ove igre prate protagonistu iz trećeg lica i igre su smeštene u 3D svet. U ovakvim igrama prelaženje prepreka, preskakanje,penjanje i rešavanje zagonetki sačinjavaju dobar deo igre, ali je oakcenat i dalje na pucanju. U nekim slučajevima igrači mogu da biraju da li će dagledaju svet iz prvog ili trećeg lica.

Neke od poznatijih igara iz ovog žanra: Tomb Raider, Max Payne, Suffering...


Borilačke igre

U borilačkim igrama igrači su u bliskoj borbi protiv jednog ili malog broja protivnika ili protiv drugog igrača. Igrači odmeravaju snage u borilačkim veštinama i obično se ne koriste oružja ili ako se koriste imaju mali uticaj na samu borbu. Igrači u ovim igrama mogu da vežu nekoliko udaraca zaredom i da urade tzv. kombo udarce. Obično ove igre imaju turnire u kojima se igrači bore dve do tri runde sa ograničenim vremenom i cilj je da se osvoji turnir. U ovim igrama je kamera fiksirana sa bočne strane i igrači ne mogu da napuste ring.

Neke od poznatijih igara iz ovog žanra: Mortal Kombat, Street Fighter, Tekken...


Ulična tuča

Ulična tuča (eng. beat 'em up) može se reći da je spoj borilačkih igara i platformera. U ovom žanru postoje dva glavna stila igra. U prvom se igrači bore, najčešće u urbanim sredinama, protiv velike količine neprijatelja a umesto oružja se koriste borilačkim veštinama. U nekim slučajevima igrači mogu da pokupe hladna oružja koja nanose dodatnu štetu neprijateljima, ali obično imaju vek trajanja. Pored oružija igrači mogu da pokupe dodatne živote, energiju i pojene, a staze imaju progresiju kao u platformerima. Drugi stil je veoma sliča prvom, samo što se protagonista služi mačem ili drugim hladnim oružjem kao glavi način napada i odbrane od neprijatelja. Ovaj podžanr se nekada klasifikuje kao "Hack and slash"

Neke od poznatijih igara iz ovog žanra: Spartan X, Final Fight, Streets of Rage, Golden Axe...